Minikonfirmand undervisning tilbydes elever i 3. klasse trin

Elever fra Mammen Fri og Gudenådalens Friskole efteråret 2019.

Opstart: Onsdag den 18. september

Undervisningen foregår både i Konfirmandhuset Bjerring og i Menighedshuset i Mammen.

Mere info kommer ud på skolerne efter sommerferien.

Elever fra Egeskovskolen i foråret 2020.

Opstart: Onsdag den 29. januar kl. 14.15 (?)

Har du spørgsmål om minikonfirmandundervisningen.

Annie Fog mobil: 22 52 15 32, email: kkmbjerring@gmail.com

eller

Jørn Andreas Pedersen tlf: 86 68 18 76, email jap@km.dk