Minikonfirmand undervisning tilbydes elever i 3. klasse trin

Elever fra Mammen Fri og Gudenådalens Friskole efteråret 2018.

Opstart: Onsdag den 19. september 2018.

Undervisningen foregår både i Konfirmandhuset Bjerring og i Menighedshuset i Mammen.

Mere info kommer ud på skolerbe efter sommerferien.

Elever fra Egeskovskolen i foråret 2019.

Opstart: Onsdag den 16. januar kl. 14.15

Har du spørgsmål om minikonfirmandundervisningen.

Annie Fog mobil: 22 52 15 32, Email: kkmbjerring@gmail.com

eller

Jørn Andreas Pedersen tlf: 86 68 18 76, mail jap@km.dk