I 2020 er der følgende konfirmationer:

Gudenådalens elever:

Lørdag den 2. maj i Bjerringbro kirke kl. 10.30

Mammen Friskoles elever

Søndag den 3. maj i Mammen kirke kl. 10.15

Egeskovskolens elever:

Fredag den 8. maj  i Bjerring kirke kl. 10.15

 

Vigtige datoer 2019-20

Søndag den 25. aug. kl. 14.00 er der konfirmandindskrivning ved en friluftsgud­stje­­ne­ste i præstegårdens have. Her bedes alle konfirmander og helst en af foræl­dre­ne så vidt muligt være med, for her vil jeg orientere om den første del af forløbet.

For Egeskovskolen og Mammen Fri

Uge 36 – 48: undervisning tirsdage fra 7.45-9.15 - første gang 3. september

Tirsdag den 17. sep. kl. 8 - 16: Temadag på sletten i Silkeborg er plan­lagt, sammen med de øvrige konfirmander fra Egeskovskolen. Nærmere info følger.

Tirsdag den 4. feb. kl. 8.14: Temadag: Konfirmanddag

Tirsdag den 3. marts. kl. 12.-17.30: Temadag - Gospelworkshop?

Uge 11-18: undervisning tirsdage fra 7.45-9.15 - sidste gang 30. april (generalprøve - Mammen Fri)

Konfirmation Mammen Fri den 3. maj kl. 10.15 i Mammen kirken

Uge 11-19: undervisning tirsdage fra 7.45-9.15 - Sidste gang 5. maj (generalprøve - Egeskovskolen)

Konfirmation Egeskovskolen fredag den 8. maj - Bededag: kl. 10.15, da der kun behøver at være en konfirmationsgudstjeneste - fordi der er under 12 konf.)

 

Gudenådalens friskole

Uge 36 – 48: undervisning torsdage fra 14-15.30

Torsdag den 3.10.  kl. 8 - 16: Temadag på sletten i Silkeborg er plan­lagt, sammen med konfirmander fra Bøgeskovskolen. Nærmere info følger.

Torsdag den 6.2. kl. 8.00: Temadag: Konfirmanddag

Tirsdag den 3.3. kl. 12.-17.30: Temadag – Gospelworkshop?

Uge 11-18: undervisning torsdage fra 14-15.30 - sidste gang 30. apr. (generalprøve)

Konfirmation lørdag den 2.5. kl. 10.30 i Bjerringbro kirke