I 2020 er der følgende konfirmationer:

Gudenådalens elever:

Lørdag den 5. september i Bjerringbro kirke kl. 10.30

Mammen Friskoles elever

Lørdag den 12. september i Mammen kirke kl. 10.15

Egeskovskolens elever:

søndag den 30. aug. i Bjerring kirke kl. 10.15

 

Vigtige datoer 2020-21

Søndag den 23. aug. kl. 14.00 er der konfirmandindskrivning ved en friluftsgud­stje­­ne­ste i præstegårdens have. Her bedes alle konfirmander og helst en af foræl­dre­ne så vidt muligt være med, for her vil jeg orientere om den første del af forløbet.

 

 

Konfirmation Egeskovskolen søndag den 30. aug: kl. 10.15, da der kun behøver at være en konfirmationsgudstjeneste - fordi der er under 12 konf.)

 

Gudenådalens friskole

Uge 36 – 48: undervisning torsdage fra 14-15.30