Præster Bjerring-Mammen fra reformationen til nu

Der er to præstetavler i Bjerring kirker, som viser, hvem har været præst i de to sogne siden reformationen. De hænger i tårnrummet i kirken.

Der kan vises billeder af præsterne fra 1830 til i dag - de vises enkelvis længere nede på siden.

  Billede fra ca. 1910
Tryk på billederne for at vise dem i større format

Præstetavle 1: fra 1517 til 1714

Det fremgår nederst på tavlen, at den 1. præstetavle er opsat i 1692 af den 8. præst i embedet efter reformationen (Rasmus Christensön Fog):

"Samme ottende Præst udi Ordenen, haver sine hæderlige Formænd til Ære og Amindelse ladet dette Overskrevne oprette og optegne Aar 1692. Tilmed haver han og paa egen Bekostning ladet hernedenfor en aaben Begravelse berede til Hvilested, som for sig og sine saa og for sine hæderlige Efterkommere, hvilke udi Fremtiden recomenderes baade til Begraven og Begravelsestedet at ville hædre og holde vedlige."

Øverst på tavlen henvises til Hebræerbrevet 13,7:

"Ebr. Cap.13.7: Kommer Eders Ledere ihu, som have sagt Eder Guds Ord.

Præsterne i Bjerring og Mammen Sogne fra Reformationen har været disse:

Præstetavle 1  

1  Herr. Kjeld Stair, levede som præst
2 H: Christen Kjeldsen Stair,  
3 H: Christen Pedersen Busch,
4 H: Hans Nielsen Tisted,
5 H: Niels Christensen Lee,
6 H: Niels Herlufsen Borup,
7 H: Niels Christensön Hjermind,
8 H: Rasmus Christenssen Fog,

57 Aar fra 1517 til 1574
  3 Aar fra 1574 til 1577
  1 Aar fra 1577 til 1578
  9 Aar fra 1578 til 1587
20 Aar fra 1587 til 1607
40 Aar fra 1607 til 1647
26 Aar fra 1647 til 1673
41 Aar fra 1673 til 1714

Bjerring gamle præstegård blev bygget i 1701 og fungerede som sådan og som bolig for forpagteren til 1920. Derefter blev den i 10 år brugt kun som forpagterbolig indtil den blev revet ned i 1930.

Præstetavle 2: fra 1714 til nu

Præsterne i de to sogne fra 1714 til dag har været følgende:

Series pastorum ("Liste over præster" - da.wikipedia.org/wiki/Series_pastorum)

(9) Herr. Sören Tved, Præst i
(10) H: Johan Christian Zimmermann,
(11) H: Thorkild Kleve Munch,
(12) H: Jens Frederich Becker,
(13) H: Niels Christian Brock,
(14) H: Frederik Peter Welding,
(15) H: Christian Malta Müller,
(16) H: Niels Peter Raaschou,
(17) H: Ditlev Ludvig R. Götzsche,
(18) H: Christian Anton Jensen,
(19) H: Carl Christian Jespersen,
(20) H: Christian Krag,
(21) H: Jakob Søndergaard Jensen
(22) H: Johs. Damgaard Jensen
(23) H: Carl A. von Schädtler
(24) H: Niels Rönnest
(25) H: Bjarne Bæk Markussen
(26) H: Jørn A. Pedersen

31 Aar fra 1714 til 1741
51 Aar fra 1745 til 1795
18 Aar fra 1795 til 1813
17 Aar fra 1813 til 1830
18 Aar fra 1830 til 1848
8 Aar fra 1848 til 1856
10 Aar fra 1856 til 1866
12 Aar fra 1866 til 1878
7 Aar fra 1878 til 1885
8 Aar fra 1886 til 1894
15 Aar fra 1894 til 1909
8 Aar fra 1910 til 1918
25 Aar fra 1919 til 1944
23 Aar fra 1944 til 1967  
11 Aar fra 1968 til 1979
12 Aar fra 1979 til 1991
22 Aar fra 1991 til 2013
  -  Aar fra 2014 til    - 

Under billedet står der i et felt i rammen:

"Om Basunen giver en utydelig lyb, hvo vil berede sig til krig." 1. Cor. 14.4

 

Herunder billeder og kort omtale af de fleste præster på tavle 2:

Billederne er indscannede billeder af portrætter, som er fundet her i Bjerring præstegård, incl. det store billede fra ca. 1910 øverst på siden.

Billeder af de korte noter om de ældste 4 præster på tavle 2 er fra Dansk Demografisk Database.

Jørn Andreas

Pedersen

2014-

Født 1957 i Sdr. Lem ved Ringkøbing. Cand.teol. i København 1993. Tog supplerende undervisning på Dansk Bibel-Institut.
Sognepræst i Lødderup-Elsø, Mors 1994-2014, fra 2013-14 tillige Ljørslev-Ørding.

Medlem af OAC-Danmarks bestyrelse fra 2001 - formand fra 2008-2017.

Bjarne

Bæk Markussen

1991-2013

Født 1964 i Holstebro. Cand.teol. i Aarhus 1991.
Fra 2013 provst i Viborg Østre Provsti og sognepræst i Højbjerg og Elsborg sogne. 

Fra 2018 sognepræst i Bjerringbro og stadig provst.

Niels 

Rønnest

1979-1991

Født 1929. Læreruddannet. Missionær og præst i Nigeria fra 1961. Ordinet af afrikansk biskop. 
Sognepræst i Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby fra 1972-79.
Fra 1991-93 igen i Nigeria, som underviser på Brønnum Lutheran Seminary i Yola.

Carl Axel von Schädtler,

1968-1979

Født 1923. Cand. teol i 1950.
Gift med Ruth Ravnkilde Møller i 1950 i Byrum kirke, Læsø. 3 børn. 
Sognepræst i Rubjerg-Lyngby 1951-61. Kapellan i Viborg. 

1979 sognepræst ved Sct. Olai og Sct. Hans kirker i Hjørring.  Død 1992.

Habil teolog og ypperlig prædikant, men havde lidt svært med kontakten til sognebørn. Fik de senere år lidt forbindelse til karismatiske kredse.

Johs. Damgaard Jensen,

1944-1967

Født 1897 i Horsens. 
Cand.teol 1928. 
Sognepræst Glyngøre-Sæby 1929-44. Død 1976 i Holme sogn, Aarhus

Lidt ensidig og med hang til lange prædikener. Det var som andre steder efte krigen en dalende, men dog fortsat god kirkegang.

Jakob Søndergaard Jensen,

1919-1944

Født 1874: Forinden sogne-præst i Rind og Vesterbølle.
Gift Med Louise Jensen og efter hendes død i 1934 med Hertha Jensen. Var i 3 år fra 1919 tillige sognepræst ved den nybyggede kirke i Bjerringbro.
Ny præstegård blev bygget i 1920. 
Død 1958. Ligger begravet på Bjerring kirkegård.

Dygtig og velbesøgt prædikant, som fulgte i pastor Krags spor og var velkommen i alle hjem.   

Nuværende præstegård i Bjerring er bygget i 1920, året efter at Jakob Søndergaard Jensen blev præst her. To døre til værelser på loftet er genbrug fra den gamle præstegård.

Christian

Krag 

1910-1918

Født 1876 i Vildbjerg. 
Gift med Inger Charlotte Baagø. Markant missionspræst ligesom hans far, præst i Jakobskirken i Kbh. Kom gerne på besøg hos alle i sognene.
Præst i Assens på Fyn, før han kom til Bjerring-Mammen.
1918 sognepræst i Lynge-Broby, Sjælland. Død 1948?

Carl Christian

Jespersen

1894-1909

Født 1860, Nykjøbing Sjælland. Cand.teol 1889. Gift med Kirsten Marie Christensen.

Var ikke retningspræget, men meget optaget af Søren Kierkegaard.  Missionshuset i Mammen blev bygget 1895, da han var præst.
Kapellan 1889 i Horbelev, Falster. 
Sognepræst 1909 i Slaglille og Bjernede.

Christian Anton

Jensen

1886-1894

Født 1860 i Haderslev. Cand.teol. 1886. Gift med 
Anne Marie Lautrup. Grundtvigsk indstillet præst
Sognepræst fra 1894 i Storring, Stjær og Galten. Aarhus Stift. 

Ditlev Ludvig R. Götzsche

1878-1885

Født 1833 i Gierslev, Holbæk. 
Cand.teol. 1858. pers. Kapl. Magleby på Langeland 1862. res. Kapl. Holmsland Klit 1869; Gift med Louise Christiane Schjødt. Præget af Indre Mission, ligesom broderen Viggo, der blev biskop i Ribe og dennes søn Johannes, der blev biskop i Viborg.
Sognepræst Haderup 1873.
Sognepræst 1885 i Everdrup ved Præstø.
Død 1895.

Niels Peter Raaschou

1866-1878

Født 1823 i Holsteinborg, Sj. Cand.teol. 1848. Kateket i Ribe 1857. 
Gift med Fanny Eline Annette Grundtvig.
Sognepræst i Espe -Vantige, Sydfyn 1878.
Død 1890.

Christian Malta Müller

1856-1866

Født 1818 Sønder Omme. Cand.teol 1842. Adjunkt i Randers 1846. Gift med Anna Hedevig Müller.
Sognepræst fra 1866 i Kippinge-Brarup

Frederik Peter

Welding

1848-1856

Født 1811 i København. Søn af bagermester. Kandidat i 1836. Huslærer mm. hos Provst Neergaard. Gift 1649 med Anna Henriette Birgitte Kruse. 
Provst 1851 for Middelsom herred m.fl..
Sognepræst og provst ved Viborg domkirke 1856-1871. 
Død 1894.

Niels Christian

Brock

1830-1847

Født 1788 i Simested.
p.kapellan i Vammen-Bigum-Lindum 1820. Sognepræst i Tjele-Vinge 1822.
Gift 1823 med Anna Frederikke Sophie Svendsen.
Sognepræst i Rødding-Krejbjerg 1848
Død 1865.

Jens Frederik

Becker

1813-1830

Født 1767 i Jægersborg ved Mariager.
Student 1786 i Viborg.
Gift 1814 med Elisabeth Friborg.
Død 1830 i Bjerring.

Thorkild Kleve Munch

1795-1813

Født 1740. (muligvis Terkild). Degn i Kobberup 1780 og personlig kapellan s.s. 1783.
Pers. kapellan for Johan Chr. Zimmermann i 1788.
Gift 1689 med Marianne Zimmermann og 1697 med Gunhild Catrine Zimmermann, begge døtre af forgængeren.
Død 1815.

Johan Chr. Zimmermann

1745-1795

Født 1615 i Helsingør.
Skibspræst i orlogsflåden.
Gift 1746 med Anna Margrethe Rasmusdatter Lang.
1783 fik han som kappelan sin søn Rasmus Chr. Zimmermann. I 1788 blev Thorkild Kleve Munch kapellan pro persona.
Død 1795.

Sören (Kristensen) Tved

1714-1745

Født 1682 (måske Tvede) 
Gift med bl.a. Anne Dorthea Ananiæ Bagger - Fik 5 børn fra 1714-1720, 4 sønner og en datter, som dog døde som 6-årig i 1718. Gift i alt 4 gange. Udnævnt til provst. Død 1745.

Biskop i Viborg 1720-25 Søren Lintrups Visitatsbog 1721: Den 8. juli Bering kirke, hvor præsten hr. Søren giorde een opbyggelig prædikken, og ungdommen svarede meget vel i deres catechismo, men præsten klagede over nogle forargelige synder i meenigheden. NB. Degnen er heel slet, men sognepræsten informerer ungdommen meget vel.

Bjerring gamle præstegård bygget i 1701 under Rasmus Fog

 

Herunder  kort omtale af præsterne på tavle 1:

Rasmus

Christensen Fog

1673-1714

Født 1649.
Gift 4 gange: 1674 med forgængerens enke Dorthea Chr. Blichfeldt;
1686 med Maren Nielsdtr. Pallesberg; 1694 Maren Poulsdtr. Paaske; 1699 Karen Jensdtr. Gammelgaard; Han var den første i embedet, som blev provst.
I følge 'Danske Kirkebøger' brændte præstegården i 1678 el. 1680, men ny præstegård blev først bygget i 1701 (se forgængeren)
Død 1714.

Niels Christensen

Hjermind

1647-1673

Født 1622
Gift 1664 med Dorthea Christens-datter Blichfeldt (2. hustru).
Præstegården brændte 6.4.1671 (Danske Kirkebøger)
Død 1673.
 

Niels

Herlufsen Borup

1607-1647

Født 1575
Død 1647 

Niels

Christensen Lee

1587-1607

Byggede præstegård i 1590.

Død 1607: Myrdet af sin kusk, som han irettesatte for ægteskabsbrud. Kusken flygtede til Sjælland, men præstens søn fandt ham og fik ham dømt til hængning.

Hans

Nielsen Tisted

1578-1587

Død 1587?
 

Christen

Pedersen Busch

1577-78

Død 1578?
 

Christen

Kjeldsen Stair

1574-1577

Efternavn måske Staer(Stær). Formodentlig søn af Kjeld Stair
Død 1577?

Kjeld

Stair

1517-1574

Efternavn var måske Staer(Stær). 

Død 1574?

Var sikkert katolsk præst, måske påvirket af Hans Tausen og den lutherske lære, så han kunne forblive præst i den danske kirke, som fra 1536 blev en evangelisk-luthersk kirke.