Udgivet ons d. 28. jan 2015, kl. 16:10

Udsnit af Bjering kirkes altertavle.

Her i forbindelse med julen har nogle præster svaret på et spørgeskema om, hvad de tror på. Nogle få gav til kende, at de ikke troede på, at Jesus sådan fysisk var opstået, men nok åndeligt, så det budskab han stod for var blevet levende.

Dette er de blevet meget kri­tiseret for, fordi det ikke kan være i overensstemmelse med trosbekendelsens ord om at Jesus på tredje dag er op­stan­­den fra de døde.

Hvad betyder det, at Jesus er opstået. Det betyder, at graven var tom, og at Jesu legeme ikke fysisk var til stede i graven.

Det fremgår klart af evangeli­erne, at graven var tom. Jesu disciple var gæve folk fra Gali­læa, som ikke ville kunne over­bevises om, at han var opstået, hvis de havde fundet Jesu døde legeme i graven. De kendte ikke til vore dages spidsfindige teo­logiske tolkninger. De kom ikke med udspekulerede fabler, men holdt sig til det, de selv havde set og hørt (2. Pet. 1,16)

De jødiske ledere og Pilatus  vil­le også hurtigt kunne have mane  al kristen tro til jorden, hvis de havde kunnet fremvise Jesu døde krop.

 At Jesu legeme var forandret efter opstandelsen er der heller ikke tvivl om. Nu kunne han pludselig vise sig og skju­le sig for dem, men han kunne stadig spise mad, så han var ikke blevet til et spøgelse.

Paulus kalder det legeme vi får i opstandelsen for et åndeligt legeme i modsætning til vort nuværende sjælelige legeme.

Vi tror på ’kødets opstandel­se’, så vores legeme er i en fy­sisk og genkendelig form, som Jesu opstandelseslegeme var det. Men samtidig er det for­vandlet til et åndeligt og uforgængeligt legeme.

Det er også Paulus der siger,  at hvis Jesus ikke var opstået,  så vil vores tro være tom – den ville være bygget på en løgn. ’’Men nu er Kristus opstået fra de døde!’’ (1. Kor. 15,20)   

Sognepræst Jørn A Pedersen

Kategorier Nyt fra præsten