Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, søn d. 3. maj 2020, kl. 08:30

Tekstprædiken til 3. søndag efter Påske https://drive.google.com/file/...

2020 – 3. maj – 3. s. e. påske

2. tekstrække – Jørn A Pedersen.

722 - Nu blomstertiden kommer https://www.youtube.com/watch?v=Jekm-t6TZBc

   7 – Herre Gud, dit dyre navn https://www.youtube.com/watch?v=Tv7GMJsZ9Rw

342 – Nu ved jeg vej til Himmerig https://www.youtube.com/watch?v=rshPuCEmYsU

  52 - Du Herre Krist https://www.youtube.com/watch?v=WZxpv_hX6zI

484 - Du som vejen er og livet

https://drive.google.com/file/d/1z51U_fMpIdl1vHKmLVLxgXA2aEOZoNF9/view?usp=sharing

Tekster 2. Mos. 3,1-7.10-14; ApG 4,7-12; Joh. 14,1-11.  

Findes her:https://www.bibelselskabet.dk/3-s-efter-paaske-fra-anden-raekke

 

Indl: Mørke og lyse tråde

Livet er blevet billedligt fremstillet, som et tæppe vævet af lyse og mør­ke tråde. Jeg synes det er et godt billede, for det er jo sådan, vi oplever livet. Der er dage, som er lyse og lette, hvor det positive træder stærkest frem. Og for de fleste i vor del af verden er det heldigvis dem, som man oplever oftest.

Men nogle dage er sådan, at det er det tunge og besværlige, som vejer mest. Dage, som vi nok helst ville være foruden, men som vi ikke kan komme udenom. For enkelte er det livet som helhed, det ses det i det mørke skær, og hvor der kun er små lysstrejf ind imellem, men alligevel nok til det gør livet værd at leve.

Eller kan måske være sådan i enkelte perioder af livet, at de mørke tråde ligger meget tæt.  Men da vil erfaringen også ofte være den, at så træder de lyse tråde desto stærkere frem, fordi de er i så skarp kontrast til de mørke.

Men for de fleste af os, som lever livet sådan på det jævne, er der ikke så store kontraster. Det er de små nuancer, som skiller dagene fra hinanden. Til tider kan det måske bliver lidt gråt i gråt. Kun sjældne gange er det den meget mørke tråd eller den meget lyse tråd, som tegner mønstret i vore liv.

Men uanset hvordan vort liv former sig, så bliver der et mønster ud af vore livs dage. Uanset om det er de fine pastela­gtige farver, eller det er et meget farverigt mønster, der tegner sig, så vil alle mennesker opleve begge aspekter i livet.

I: Lys og glæde

Netop fordi kristendom også er livstyd­ning, så har kristen tro naturligvis også begge aspekter med. Der er plads til både mørke og lys. Det gælder også i dagens tekst. Jesus siger det sådant: 'Jeres hjerter må ikke forfærdes'. Der kunne ellers nok være grund til at bliver forfærdet, når mørkets konsekvenser bliver tydelige. 

For der skal jo ikke så meget til at ødelægge civilisationens pænhed, som vi i sidste århundrede så det i Tyskland, Jugoslavien og mange andre steder og nu sidst i Syrien og Yemen.

For disciplene blev det aktuelt ganske få timer efter at Jesus havde sagt disse ord. Da brød deres verden sammen og det håb, de havde sat til Jesus døde med ham, da han blev henrettet på korset. Jesus vidste, at det skulle ske, men alligevel opfordrede han dem til at bevare modet og fastholde troen på ham.

Jesus gjorde det ved at minde dem om det evige liv, det liv, som aldrig taget slut, og som selv døden ikke kan få bugt med. Men det evige liv begynder ikke først ved døden. Det har vi allerede her og nu. Vi fik det skænket som en gave allerede, da vi blev døbt, så det er ikke noget vi skal vente med at få glæde af. Det evige liv er helt enkelt det, som er lyset og glæden i kristentroen. Det siges jo i Bibelen, at det at få det evige liv er, som at blive ført over fra mørket til lyset.

 Men hvad det evige liv for noget? På en eller anden måde, så har det en klang af at være noget fjernt og utilgængeligt og måske en smule kedeligt. Hvad kan man bruge evigt liv til, og hvad er det egentlig værd sådan i kroner og ører, hvis det kunne omsættes i lidt mere forståelig og brugbar værdi. Stillet op på den måde, kan vi ikke regne værdien ud. For vi kan sammenligne med, hvad den kontante værdi af fællesskab og venskab er. Det er vel oftest mere en økonomisk udgift frem for en indtægt. Men samtidig noget vi ikke vil undvære og som virkeligt ville gøre livet fattigere, hvis vi ikke havde det.

Men det som virkelig har værdi, har som regel intet med penge at gøre. Det gælder også det evige liv. Det der har blivende værdi har også sjældent så meget med underholdning, fest eller sjov i gaden at gøre. Det kan vi eller let opfatte, som det lyse og lette her i livet. Ikke fordi kristentro og evigt liv ligefrem er i modsætning til det - vi kan jo alle li' at ha' det sjovt.

Men vi er nødt til at komme et spadestik dybere ned. Derned, hvor vi taler om glæde og fred, om taknemmelig over livet, og om varige værdier. Det, som ikke kan omsættes i penge og slet ikke købes for penge. En af de sange, som jeg husker fra min skoletid, er den måske nok lidt forslidte sang:   

  Lykken er ikke gods eller guld,

  Lykken er ikke storhed og ære,

  lykken kan selv i den ringeste vrå,

  arbejdets frugter på bordet bære.

  Selv om den kan lyde som en frase og lidt naivt, så siger den dog det sande, at livslykken ikke hører sammen med det overfladiske, det som skinner eller er prangende og ser ud af noget. Lykke er ikke noget man køber for penge, hvor rare de end er at have. Nej, lykken bygger på helt andre værdier, som det siges i sidste vers af sangen:

  Lykkeligst den, som har fred med sig selv,

  fred med sin Gud og fred med sin næste.

  Går det i verden så op eller ned,

  han har af lykken dog vundet det bedste.

II: At kende Gud.

At eje evigt liv er ikke det samme som at være lykkelig. Men det et bestemt et godt grundlag for livslykken. Evigt liv er nemlig det samme som at kende Gud og Jesus Kristus – og have fællesskab med dem, sådan siger Jesus det selv et andet sted i Johannesevangeliet.

Her i teksten opfordrer Jesus: 'Tro på Gud og tro på mig!' Det er kende Gud indebærer nemlig tryghed, taknemmelighed og glæde over, at man er et Guds barn, at man hører ham til, og at han vil vise omsorg som en far.

Det er livets grundlæggende glæde, som er givet os allerede i dåben. På det grundlag, kan vores liv så forme sig uhyre forskelligt, alt efter hvem vi er, og hvad der sker i vores liv.

Uanset om det er de lyse tråde eller de mørke tråde som træde tydeligst frem i vort livs mønster, så ændrer det ikke på Guds kærlighed og omsorg for os. Om det er fattigdom eller rigdom, så kan heller ikke det fratage os glæden over at Gud vil være vores far. For det Gud har gjort for os, ændrer sig ikke, og netop det viser for os, at Gud virkelig elsker os. At han ikke sparede sin egen søn, men lod han lide og dø for vore skyld, det ville Gud ofre for at give os evig liv og fællesskab med ham.

Vejen, Sandheden og Livet.

Apostlen Peter siger, at der ikke er frelse nogen anden end Jesus og der er ikke givet os noget andet navn, hvorved vi kan frelses. Det kan godt lyde ret så bastant og ikke særligt imødekommende over for andres tro. Men det er en klar linje i Bibelen, at vi mennesker ikke er i stand til at finde frem til Gud og tænke os til, hvem og hvordan Gud er. Det er ellers noget som mennesker til alle tider har forsøgt at gøre og det er der kommet mange forskellige religiøse bevægelser og retninger ud af.

Det som vi kalder for religion er dybest set menneskers tanker om hvem Gud er, og hvordan vi på forskellige måder finder ham. Men kristentro er Guds vej til os. Her viser Guds selv, hvem han er og her kommer han til os, for selv af vise vejen til ham.

Forestil jer, at vi alle stor foran en stor og dyb kløft – flere hundrede meter dyb og med en rivende flod i bund, og som trækker sig hundredvis af kilometer til begge sider. Noget lignende Grand Canyon i USA. Der er mange tanker og ideer om hvordan man kan komme over på den anden side, og mange tror det kan lade sig gøre, men når de prøver lykkes det ikke. Men ovre på den anden side er der en mand, som har en helikopter. Han flyver over til denne side og siger, at hvis man vil over, så må man flyve med ham. Det er den eneste vej over. Det er det Jesus mener med, at han er vejen, sandheden og livet. Hvis vi vil finde vej til Gud, som må vi lære ham at kende og følge ham. Amen

Lov tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.


Kategorier Nyt fra præsten