Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, tor d. 9. apr 2020, kl. 08:30

Prædiken som pdf-fil: https://drive.google.com/file/...

2020 - 9.4. - Skærtorsdag - 2. tekstrække.

456: Vor Herre Jesus i den nat: https://www.youtube.com/watch?v=ehE82uUpK04

473: Dit minde skal o Jesus stå: https://www.youtube.com/watch?v=Qf5UExT83C8

179: Herren god, som ud grænser: https://www.youtube.com/watch?v=Es5PQafhiaE

470: Lad os bryde brødet sammen: https://drive.google.com/file/...

471: O, glædelig dag: https://m.dendanskesalmebogonline.dk/salme/471/432/2

Tekst: Sl. 116; 1.Kor. 11,23-26; Joh. 13,1-15 

Alle tekster findes her: https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/soendagens-tekst

Prædiketeksten fra Bibelen Live

      Indl: Kærlighed

      I: Fodvaskningen 

      II: Jesus tjente os.

      Afsl.: Brødets og vinens budskab

 

Bøn: Herre Jesus, vi takker dig for at du elskede os så højt, at du ville gøre alt for os. Hjælp du os til at forstå dybden i din kærlighed, og gør du os villige til at følge dig og tjene hinanden! Amen.

Indl: Kærlighed

  I de andre tre evangelier har vi beretningen om hvordan Jesus indstiftede nadveren.  Den er ikke med her i Johannes-evangeliet. Til gengæld har vi så denne fortælling om at Jesus vaskede fødder på sine disciple.  Med denne fortælling er vi inde ved kernen i påskens budskab: nemlig ’at tjene i kærlighed’.

  Det, der bar Jesus hele hans liv - indtil det sidste - var hans store kærlighed til os.  Alt hvad han gjorde og sagde kom af, at han var optændt af kærlighed til andre mennesker. Denne kærlighed kunne han på en særlig måde vise sine nærmeste, de 12 udvalgte disciple, apostlene.  

  Derfor står der også her som en overskrift over Jesu sidste måltid med disciplene skærtorsdag aften, at han havde elsket sine egne, og at han elskede dem indtil det sidste og til det yderste. Jesus viste sine disciple den størst tænkelige kærlighed ved at sætte livet til for dem.

  Han var lydig mod sin himmelske Far indtil døden, også selv om det betød døden på et kors. Hans død var en soningsdød for deres synder. Uden hans død for deres skyld kunne de ikke blive renset for deres synd.

I: Fodvaskningen

  For at de skulle forstå det, gav Jesus sig til at gøre noget ganske uhørt og helt upassende: Han vaskede deres fødder. De havde alle sammen snavsede fødder, for de brugte jo dengang åbne sandaler, og vejen var støvede. Nu var de kommet til bords, men hvem skulle nu vaske deres fødder? – det plejede at være en tjener eller en slaves arbejde. Det var der ingen af disciplene der ville nedværdige sig til. De skændtes derimod om, hvem af dem der havde størst betydning.

  Men så rejste Jesus sig, hældte vand i et vaskefad og begyndte at vaske og tørre disciplenes fødder. Sådan er Jesu kærlighed. Han gør det, der ingen ære er ved, og som man ikke får nogen tak for. Himmelens kongesøn betænker sig ikke på at bøje sig ned og gøre det arbejde, der får ham til at ligne en slave. Han ønsker bare at tjener sine disciple, fordi han elsker dem. Der er ingen grænser for hans kærlighed.

  De undrede sig alle sammen over hvordan han dog kunne finde på det. Det kunne da ikke passe at deres herre og mester skulle gøre en slaves arbejde! De undrede sig. Men der var ingen der sagde noget. Indtil Jesus kom hen til Simon Peter. Peter spurgte Jesus direkte: "Herre, vasker du mine fødder?" For ham var det fuldstændig vanvittigt at hans herre skulle optræde som en slave. Selv da Jesus sagde at han først ville forstå det senere hen, protesterede Peter alligevel helt vildt ved at sige: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder." Peter ville ikke bare tie og samtykke som alle de andre. Hvis der var noget han ikke forstod, ville han ikke gå med til det. Derfor måtte Jesus sige rent ud til ham: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig."

  På denne måde lod han Peter og os andre forstå, at vi alle har brug for at Jesus tjener os. Når Jesus vaskede disciplenes fødder var det for at gøre det klart for dem hvad det var for en tjeneste han var kommet til verden for at udføre. 

II: Jesus tjente os

  Jesus kom til verden for at rense os for al vor synd. Hvis nogen ikke vil tage imod det, kan han ikke være Jesu discipel. Der er ikke nogen anden vej til Gud end gennem Jesus. Han er vejen. Som han selv siger her i Johannes-evangeliet: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig." (Joh. 14,6)

  I påsken erfarer vi at vi betyder alt for Gud. Derfor er ingen grænser for hans godhed mod os. Når Gud har givet os det der var mest dyrebart for ham, hans egen søn, så er det et bevis for at han også vil give os alt andet, vi har brug for!

  Men det begynder med at vi lader os betjene af ham. Vi må aldrig tro at vi kan selv, når det drejer sig om vort forhold til Gud. Der er vi helt afhængige af det, som Jesus har gjort for os ved at lide, dø og opstå igen. Vi har brug for at blive stille for hvad det betyder at han tjente os. Han blev det Guds lam som bærer al verdens synd.  Han var Herrens lidende tjener. I profeten Esajas' Bog finder der fire sange om ham. Den sidste og alvorligste af dem er den vi kender bedst, fra kapitel 53, hvor der blandt andet står: "Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt." (Es. 53,5)

  Fodvaskningen var en måde hvorpå Jesus lærte sine disciple hvor vigtigt det er at tjene hinanden. Her ved Jesu sidste måltid med sine disciple er han selv vært for dem.  Først vasker han deres fødder. Dernæst giver han dem sig selv, sit eget kød og blod, i form af brødet og vinen. Endelig giver han sig selv hen for dem i døden, da han lader sig pine og korsfæste for deres skyld.

  Fodvaskningen udtrykker det samme som nadveren. På begge måder viser Jesus sig som den der gerne vil tjene. I nadverindstiftelsesordene siger Jesus om vinen at det er hans blod der udgydes for os til syndernes forladelse. Fodvaskningen er på samme måde at lære disciplene at de har brug for at blive renset.

  Ved dåben blev de renset fuldstændigt, så de kunne begynde et nyt liv i troen på Jesus.Ved nadveren bliver de renset for hverdagens mange små synder.

  "Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer?" siger Jesus. "I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer."  Sådan siger Jesus det. Vi skal ligne ham ved at tjene andre, som han har tjent os. Ved troen lader en kristen Gud gøre godt mod sig, - ved kærligheden gør kristen godt mod mennesker." Fodvaskningen vil lære os begge dele, både tro og kærlighed, både at tage imod og at give. 

Afsl.: Brødets og vinens budskab: 

Det nye alterbillede, som vi har fået i Mammen kirke udtrykker stærkt den sammenhæng der mellem nadveren og så den tjeneste Jesus gjorde for os ved at dø på korset. Se https://drive.google.com/file/...

  Her er Jesus korsfæstede legeme taget ned og nærmest lagt som brød på bordet.Torsoen er afbilledet ud for den nadvertekst, hvor Jesu siger, at brødet er hans legeme.  Den røde farve i dåben midt i billedet er Jesus blod, som løber ned fra korset, hvis nederste del er afbilledet på glasmosaikken. Jesus siger det i den anden nadvertekst på altertavlen, at vinen er hans blod. Amen

Kategorier Nyt fra præsten