Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, fre d. 7. feb 2020, kl. 11:49

For et par år siden havde vi først Bibelmara­ton og senere et kristendoms­kursus med over 20 del­tagere. Det har siden udviklet sig til en studie­kreds, hvor vi sidste år gennem­gik Markusevan­ge­liet ud fra bogen ’Møder med Jesus’, skrevet af Morten Hørning Jen­sen, som er lektor ved Menigheds­fakultetet i Aar­hus. Der var mange gode og ud­fordrende overvejelser og til nogle af afsnittede var der lavet en video enten optaget i Israel eller på hans kontor. Disse videoer har været meget inspirerende at se og lytte til.

Her i foråret fortsætter studiekredsen den 3. tirsdag i hver måned. Her vil vi prøve at få overblik over bibelens historier og fortællinger ved at se nogle videoer om Bibelens fortælling, og ved at gennemgå nogle af de vigtigste tekster i Bibelen.

Studiekredsen er naturligvis for dem, som har været med det sidste år, men det vi skal arbejde med i år hænger ikke umiddelbart sammen med det, vi havde sidste år, så andre er meget velkomne til at slutte sig til. Man skal bare møde op de første gange.

Det er 21.jan. - 18. feb. – 17. marts – 21. april og 19. maj i foråret 2020.

Kategorier Nyt fra præsten