Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, lør d. 16. nov 2019, kl. 17:02

I 2019 holdt vi to gange en arrangement i Mammen kirke, som vi kaldte for: Gud, Børn og Pizza. Det var gudstjenester, som blev særliglagt tilrette for børnefamilier, og de var lavet i samarbejde med FDF i Mammen, og det var i høj grad vores sognemedhjælper i Mammen Lisbeth Sarup og kirke-og kulturmedarbejder i Bjerring Annie Fog, som stod for tilrettelæggelsen af gudstjenesterne.

  Første gang var i februar, hvor temaet var ’Hvilke børn holder Gud af’, med en understregning af, at Gud ikke gør forskel på hverken børn eller voksne,men holder af os alle og gerne vil være med i vore liv. Den anden gudstjeneste blev holdt i september med et tema om at være ’En tone i Guds melodi’, for at minde os om, at selv om vi er meget forskellige og synger med hvert vores næb, så vil Gud gerne havde os alle med i sit rige og bruge os som sine medarbejdere.

  Der mangler noget, hvis vi ikke er med, ligesom en melodi lyder forkert, hvis der mangler en node eller to. Eller ligesom en krop fungere bedst, hvis alle lemmer og sanser er i behold og bruges.

  Den sidste del af navnet henviser til, at vi efter gudstjeneste går over i Me­nig­hedshuset for at spise pizza. Det var lidt en udfordring begge gange, for første gang kom der 75 til gudstjenesten, og vi havde kun bestilt 12 familie­pizzaer. Anden gang bestilte vi så 18 familiepizzaer, men da der nu kom 110 til gudstjenesten, så strakte det knap nok til alle.

  Vi regner med at forsætte med et par gudstjenester om året over samme koncept også fremover.

                                                                                    Sognepræst Jørn A Pedersen

Kategorier Nyt fra præsten