Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, ons d. 30. jan 2019, kl. 17:32

I mange kirker er man begyndt at lave dåbsservietter, som jeg synes lyder bedre end det, som de ofte blive kaldt, nemlig dåbsklude. Det er små stofservietter, som bruges til at tørre barnets hoved, når det er blevet døbt. Det er strikket eller hæklet med små symboler, og så er barnets fornavn, dåbsdato og kirke almindeligvis syet ind på dem, så de har et helt personligt udtryk, og dåbsforældrene får et minde med hjem fra dåben i kirken.

Det har vi også fået i Bjerring og Mammen kirker. Der er par stykker, som på forhånd har strikket et lille lager af dåbsservietter, og når jeg en til to uger før dåben får navnet at vide, så giver jeg det videre til dem, så det kan blive syet på den sammen med dåbsdato og kirke. Nogle gange er navnet hemmeligt indtil selve dåben bliver holdt, men så får de, som syr dem at vide, at de ikke må sige noget om navnet til andre. Jeg oplever, at der bliver taget godt imod disse dåbsservietter, og ofte er det af forældrene, som ikke bærer barnet, som står for at tørre barnets hoved med dåbsservietten. Eller det kan være en storesøster eller en storebror, som gør det.

Normalt er det kun den, som bærer barnet, som foretager noget i forbindelse med dåben. Vedkommende siger barnets navn, og svarer ja til trosbekendelsen på barnets vegne. Den anden forældre, eller hvis der en gudmor eller en gudfar, så begge forældre står som regel kun som tilskuer til dåben, ligesom fadderne gør det. Det har været et ønske fra flere om, at også andre kunne være aktive ved dåben, og der er dåbsservietter en mulighed for det.

Men i Bjerring har vi en lysestage i selve døbefonten, som vi tænder efter dåben, og det vil kunne være en af forældrene eller fadderne, som tænder lyset i den. Der kom for nogle år siden en forældrebøn, formuleret af Holger Lissner, som den ene af forældre vil kunne bede i forbindelse med dåben. Det skal man naturligvis have frimodighed til gøre, så det er helt frivilligt om man vil være med til det. Der er også et tilbud til fadderne, at de kan læse en elle begge de skriftlæsninger, som læses fra Ny Testamente, som er begrundelser for, at vi døber i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og for at vi døber små børn i folkekirken.

For tiden er både formuleringer og forståelsen af dåben til debat bl.a. i Kristelig Dagblad. Men det at døbe er vigtigt, for her overlader vi vore børn i Guds hænder. Han vil gerne være vores himmelske far, og vi må som døbte kalde ham far og bede til ham som en far, som vi gør det i bønnen Fadervor. Lad os gøre brug af det, og også oplære vore børn i den kristne tro, så de får glæde og gavn af, at de er døbt til at tilhøre Gud. 

Sognepræst Jørn A Pedersen, Bjerring og Mammen.

Kategorier Nyt fra præsten