Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, fre d. 9. mar 2018, kl. 11:59

Vi er nu i fastetiden, som fra gam­mel tid har været en forberedel­ses­tid op til påske. Man begyndte fasten med et karneval, som be­tyder ’farvel til kødet’, for at holde en fest inden man gav afkald på at spise kød i 40 dage.

  Det begrundes med de 40 dage, som Jesus var i ørkenen efter sin dåb, men også med de 40 år, som Israels folk vandrede rundt i ørkenen og mest spiste manna.

  Men ellers er faste et godt red­skab til at tænke over tilværelsen og fokusere på det som er væ­sentligt her i livet.

  Som kristne er påsken den vig­tigste begivenhed i kirkeåret, så derfor er der gode grunde til at grunde over betydningen af Jesu død og opstandelse i vores liv.

  Jesus indstiftede også nadveren i påskedagene. Nadveren er en indbydelse til et nært forhold til Jesus, som ønsker at have et spisefællesskab med os og give os velsignelsen af sit liv.

  Derfor er der i mange kirker ar­ran­geret en eller anden form for fællesspis­ning. Det kan være at man samles om noget vin og ost, som man har gjort her i Bjer­ring i en del år. Men i år vil vi ger­ne ud­vide det til et arrange­ment, hvor vi spiser en varmt måltid sammen i Bjerring forsamlingshus 29.3. kl. 17.00  

  Alle er velkomne til at deltage, er man bare tilmeldt inden 22.3. Ma­den og vand er gratis, mens andre drikkevare skal man betale for.    

     Sognepræst Jørn A Pedersen

Kategorier Nyt fra præsten