Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, ons d. 29. nov 2017, kl. 10:35

Nu er det snart jul igen. Og igen den stress og virak, der omgiver julen. Mange kommer til at bruge en masse energi på egentlig at skulle slappe af og hol­de ferie. De vittige spør­ger: ”Kom du godt over julen?”, som om den var noget vi skulle komme os over. ”Havde du en god jul”, er nok en bedre til­gang, men det kan vi jo ikke svare på allerede nu. Men måske vi kun­ne snakke om, hvad en god jul vil være. Snakke med familien om: ”Hvad er en god jul for dig?”.

  De færreste vil nok svare, at det er stress. Men stress sætter ind alle­rede nu, hvor julegaveind­kø­bet står for døren. En god øvelse kan måske være den at hver gang, man køber en gave eller tre, så sætter man sig med en kop kaffe og skriver tre ting ned, som man er glad for ved den, som man har købt gaver til. Man kunne jo sige Gud tak for, at man har de mennesker i sit liv. Så kan man gå videre. Og man kunne bedst af alt huske at sige det til dem.

  Måske kunne man i stedet for mind­fulness kalde dette for jule­fulness eller Christfulness. Det er opmærksomhed på dem, man køber gaver til, i stedet for stress over at skulle købe dem.

  Mind­fulness er mere øst-præget. Christfulness.dk beskriver et alter­nativ til det, hvor går det ud på at koncentrere sig om det vigtig­ste, ikke bare i julen, men i hele livet.

  I kirken er Christfulness oplagt. Vi synger om Guds kærlighed, der kom til os i Hans søn Jesus Kri­stus den første jul.

  Glædelig jul. Må freden lægge sig over os, når vi kommer dertil.

      Sognepræst Jørn A Pedersen

Kategorier Nyt fra præsten