Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, fre d. 8. sep 2017, kl. 18:31

Luther i dag.

Det er i år 500 år siden at Martin Lu­ther hængte de 95 teser om aflads­handel op på kirkedøren i Wittenberg og dermed satte re­for­mationen i gang, som vi nu fejrer her i år.

  Det fik varig betydning for især de nord- og østtyske kirker og for kir­kerne her i Norden, som alle blev evangelisk-lutherske kirker. Den danske kirke blev reformeret i 1536.

  Det ændrede naturligvis forhol­de­ne både for præsterne og de menigheder som samledes gudstjenester, at alt nu foregik på dansk og at alle i menighederne kunne forstå, hvad der blev sagt.

  Det be­tød også meget, at alle nu sang med på salmerne, som fyl­der om­kring den 1/3 af en gudst­jeneste, hvor det før ofte kun var korsang, som man kunne lytte til.

  Men det vigtigste var, at den en­kelte kristne nu stod i et per­sonligt forhold til Gud, hvor det før var no­get som præsten og kirken skulle formidle.

  Det betyder, at vi hver især kan be­de direkte til Gud som vores him­mel­­ske Far, og ikke som før måtte om af forskellige helgener, som kunne gå i forbøn for os.

  Vi skal ikke have kirken til at give os del i helgeners oversky­dende go­de gerning, for at få tilgivelse hos Gud, for det forkerte, vi gør, men får lov at tro på, at det Jesus har gjort for os er mere end nok til at frelse os.

  Dette har stadig betydning for os end­nu i dag. Men det gælder en lang ræk­ke forhold, som Luther var med til at æn­dre på. Selv her 500 år efter

  Torsdag den 28. september kl. 19.00 kommer Dr. Theol, professor i kirkehistorie Kurt E Larsen fra Aarhus, til Bjerringbro Kirkecenter og fortæller mere om den betydning Lu­ther og reforma­tionen har også i dag.

  Kurt E Larsen er fast kirke-histo­risk kommentator i Kristelig Dag­blad, ikke mindst når det gælder reformationen, og han har stor viden om både Luther og dansk kirkehistorie.

                                                 Sognepræst Jørn A Pedersen, Bjerring og Mammen.  

Kategorier Nyt fra præsten