Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, ons d. 26. apr 2017, kl. 13:09

Påsken er er centrum i den kristne tro. Uden de begivenheder, som skete med Jesus i påsken år 30 i Jerusalem, ville der ikke have været nogen kristen tro. Det kan også siges om Jul, for hvis ikke Guds søn var blevet født, så havde der heller ikke været nogen påske, og uden Pinse, så var budskabet om Jesus ikke nået videre ud i verden til os. Og så ville vi nok ikke havde kendt til det.

Men påsken med Jesu død og opstandelse er helt centralt foros. Her viser Guds sin kærlighed til verden ved at han gav sin Søn for os, forat enhver som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Jesus selv ofrede sig for hvor skyld - ikke at lyst, men af kærlighed til os. Han lod sig arrestere, håne og piske og til sidst hænge op på et kors som en anden forbryder, fordi dette offer satte os fri fra Guds fordømmelse over vore ufuldkomne liv, og det løste os fra Djævelens magt, som vi ikke kan komme fri af ved egne kræfter. Som Guds Søn havde han magt til det, og han kunne endda bryde dødens magt, som vi alle også er underlagt. Det viste han ved at opstå fra de døde påskesøndag.


Derfor fejrer påsken over hele 5 helligdage.

Det begynder med Palmesøndag, hvor Jesus ridder ind i Jerusalem, sagtmodigt ridende på et æsel og blev hyldet som en konge, der opfyldte løfter fra det gamle testamentes tid.

Skærtorsdag indledes selve påsken med påskemåltidet, som jøderne fejrede til minde om At Gud udfriede dem ved Moses fra slaveriet i Egypten. Denne aften vaskede Jesus disciplene fødder, som ellers var en tjeners opgave, for at minde disciplen og os om, at vi må tjene hinanden, som Jesus har tjent os. I nogle kirke spiser man sammen for at mindes dette måltid. IBjerring mødes man efter gudstjeneste over Vin og ost med fokus påf ællesskabet, som er det tema, som Folkekirken.dk har valgt i år.

Langfredag er dagen, hvor Jesus blev dømt til døden af Pontius Pilatus og først pisket og dernæst henrettet ved korsfæstelse. Han døde fredag eftermiddag og blev lagt i en grav tæt på henrettelsesstedet.

Påskesøndag morgen opstod han fra de døde. Da disciplene kom ud til graven fandt de den tom og senere viste Jesus sig for dem lyslevende. 2. Påskedag fortsætter vi med at fejre Jesu opstandelse og begynder af få del i den undervisning, som han gav sinde disciple om, at alt som var sket, var en opfyldelse af løfterne fra det gamle testamente. Når vi holder gudstjeneste om søndagen er det for at vi fortsat vil fejre Jesu opstandelse, for det meste oplagte havde været at holde gudstjeneste lørdag, som jøderne gjorde det på Sabbatten. Men de første kristne begyndte at mødes søndag morgen, som ellers var arbejdsdag, netop for at hylde Jesus som den opstandne.
Så lad os ikke bare holde påskeferie, men påskefejring, for det Jesus har gjort for os, har virkelig sat os fri fra fordømmelse, fra syndens, dødens og Djævelens magt.

Sognepræst Jørn A Pedersen, Bjerring og Mammen.

Kategorier Nyt fra præsten