Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, tir d. 30. aug 2016, kl. 11:37

Danmark er et gammelt landbrugsland, hvor ca. 2/3 er opdyrket. Selv om det kun er 2% af danskerne, som arbejder med landbrug, så er vi alle stadig afhængige af landbrugets produktet.
Landbruget er mekaniseret, og der kan gødes, sprøjtes og vandes, så mængden af afgrø­der er ikke nær så afhængig af vejret, som man var i gamle dage. Alligevel er vi stadig afhængige af, at Gud vil give
væksten. Og vi har grund til at takke Gud, hver gang vi kan få høsten i hus.
Det er da også derfor vi stadig holder høstgudstjenester ikke bare i landsby-kirker, men selv i større by-kirker, for at minde os om, at maden ikke kommer på bordet af sig selv og heller ikke bare ved vores indsats.
Vi har brug for at blive mindet om at takke Gud for høsten og for de muligheder, som en god høst giver, for at kunne leve det liv, vi gør.
Taknemmeligheden kan komme til udtryk ved at vi lovsynger Gud og takker ham i bøn.
Men også ved at vi giver af vores overflod til organisationer, som hjælper andre, der ikke har lige så gode forhold som os. De bringer på forskellige måder et budskab om Guds barmhjertig og kærlighed i Jesus ud i verden. Derfor er der mulighed for ved gudstjenesterne at give en gave til en kirkelig eller humanitær organisation, og man kan krydse af på en kuvert, hvilken man gerne vil støtte.
Sognepræst

Jørn A Pedersen

Kategorier Nyt fra præsten