Udgivet af Jørn Andreas Pedersen, lør d. 16. jan 2016, kl. 09:54

Fadervor

For Grundtvig, som skrev sal­men: 'Stol du kun på dit Fader­vor', som vi skal synge om lidt, betød denne bøn rigtig meget.

Særligt, fordi den var en bøn af Herrens egen mund, som Grundtvig udtrykte det - en bøn, som Jesus havde lært sine disciple.

Fadervor er - sammen med de ord, som læses ved dåb og nadver, - ord, som Jesus havde udtalt og hører derfor med til den grundvold, vi kan bygge vor tro på.

Grundtvig skriver det sådan i salmen:

Stol du kun på dit Fadervor

lad dig derfra ej forlokkes!

Himmel og jord engang forgår,

aldrig dog Fadervor rokkes;
det er Guds ord i barnemund,

klippe og skjold i farens stund,

pant på Guds-faderligheden.

Fadervor en trøsterig bøn, som mennesker til alle tider har bedt.

Ikke mindst når fare, sorg eller død trænger sig på - så er det en bøn, som de fleste kan bede udenad, og som kan give trøst og styrke.

Denne bøn beder vi da også ved enhver begravelse, og i øvrigt også ved enhver dåb og altergang.

I sine syv korte bønner rummer den mange af livets aspekter.

Mange bruger da også Fadervor, som en daglig bøn, bedt den for sig selv eller sammen med familien morgen eller aften.

Det er en god vane, også selv om man ikke altid får lagt hele sit hjerte i bønnen.

Der er naturligvis en fare for, at ordene blot lires af uden at vi mener noget som helst med det, så den blot bliver en mekanisk bøn, som slet ikke er en bøn.

Bøn er jo en henvendelse til Gud, vores himmelske far, som har givet os denne bøn, fordi han vil, at vi som hans bøn skal tale med ham hver dag.

Et fællesskab med Gud uden bøn, uden samtale med Gud og lytten til hans ord - det er slet ikke noget fællesskab.

Også det gør Grundtvig os op­mærksom på i sin salme:

Agt det kun vel: I Jesu navn

bedes det må alle dage,

som af et barn i Jesu favn,

der kan hans kærlighed smage,

føler det på sig, alt hans håb

fødtes af troen i hans dåb,

vokser med Jesus den lille.

Men Jesus lærte os Fadervor, for at vi skulle leve i fællesskab med Gud.

For at vi i taknemmelighed skulle tage imod Guds tilgivelse og leve vores liv i denne taknemmelighed og i tillid til at Gud virkelig er vores Far.

Når Fadervor bedes som en bøn i tillid til Gud, så bliver den virkelig til trøst og opmuntring for os. Også det har Grundtvig med i sin salme:

Beder du så dit Fadervor,

Ånden med Faderens stemme

hjemler dig Jesu børnekår,

så i Guds hus du har hjemme;

Thi kun Guds ægte børn har mund

til uden tant af hjertens grund

Gud deres Fader at kalde.

Lad os derfor i tro og tillid til Gud bede Fadervor og andre bønner, som vi enten læser eller selv formulerer.

Sognepræst Jørn A Pedersen, Bjerring

Kategorier Nyt fra præsten